Q&A

Gdzie sprawdzić dane identyfikacyjne nieruchomości?

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło się już Wam usłyszeć zdanie, iż w przypadku zakupu nieruchomości ważnym jest weryfikacja jej danych. Doskonale znamy to z transakcji obrotu ruchomościami, jak chociażby samochód, gdy dane identyfikacyjne auta zawiera jego dowód osobisty. Spisując umowę kupna auta musimy się na te dane powołać i je zweryfikować. Wiemy też, że powinniśmy tego dokonać z dużą starannością, by uniknąć ewentualnych problemów w okresie późniejszym.

Czy nieruchomość posiada również swój „dowód rejestracyjny”?

Oczywiście,że tak. Przy czym zawiera on zdecydowanie więcej danych i dostęp do nich nie jest tak oczywisty. Swoistym „dowodem rejestracyjnym” nieruchomości jest po prostu jej księga wieczysta. Jest to specyficzny dokument, w formie księgi, prowadzony przez właściwy sąd. Każda nieruchomość posiada księgę wieczystą, bądź ma możliwość założenia takowej. Szczególnie jest to niezbędny dokument w przypadku chęci dokonania zakupu bądź sprzedaży nieruchomości.

Dlaczego księga wieczysta jest niezbędna przy transakcjach obrotu nieruchomościami?

Księgi wieczyste nieruchomości stworzone zostały po to, by każdą nieruchomość można było jednoznacznie zidentyfikować. Prowadzona przez sąd księga jasno określa położenie nieruchomości, jej właściciela oraz ewentualne obciążenia i hipoteki. Bez możliwości dostępu do takich danych, transakcje związane z nieruchomościami byłyby mocno ułomne. Przecież dopiero pełna wiedza o posiadaniu i obciążeniach, może być podstawą udanej transakcji kupna.

Gdzie można uzyskać dostęp do danych z ksiąg wieczystych?

Jeszcze nie tak dawno jedynym sposobem pozyskania danych z księgi wieczystej nieruchomości było udanie się do właściwego sądu i przeanalizowanie jej księgi, bądź pozyskanie sądowego jej odpisu. Dziś, w dobie powszechnej cyfryzacji, mamy już dostępne księgi wieczyste online, które umożliwiają nam sprawdzenie danych nieruchomości bez konieczności wizyty w sądzie. Dzięki temu możemy zaoszczędzić sporo czasu, ponadto księga zawierała będzie aktualne dane.

Kto może korzystać z ksiąg wieczystych online?

Otóż nie ma tu żadnych ograniczeń, praktycznie każdy ma dostęp do tych danych. Potrzebujemy jedynie znać numer księgi wieczystej nieruchomości, by móc poznać dane jej właściciela, dane dotyczące położenia oraz ewentualne obciążenia i wpisane hipoteki. Takie rozwiązanie, gdy wieczyste elektroniczne księgi online za darmo są powszechnie dostępne, mocno ułatwia nam dokonywanie wszelkich transakcji kupna sprzedaży nieruchomości. Jest to oszczędność czasu i ograniczenie możliwości zatajenia pewnych informacji.