Q&A

Czynny żal podatnika: najważniejsze informacje

Czynny żal podatnika to sposób na uniknięcie kary przez osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, która nie dopełniła obowiązków podatkowych.

Co oznacza czynny żal podatnika?

Zawiadomienie w formie czynnego żalu dokonywanego przez podatnika, pozwala w pewien sposób uniknąć kar związanych ze złamaniem prawa podatkowego. Można je złożyć w formie ustnej lub pisemnej w odpowiednim urzędzie, na przykład Urzędzie Skarbowym, celnym, bądź Urzędzie Kontroli Skarbowej.

Czynny żal może złożyć tylko przedsiębiorca, który dopuścił się przestępstwa. Jest to możliwe na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Kiedy czynny żal nie przyniesie skutku?

Należy mieć na uwadze, że złożenie czynnego żalu podatnika nie zawsze przynosi skutek. Mowa o tym w momencie, kiedy podatnik:

– zorganizował grupę, tudzież nakłaniał kogoś do popełnienia przestępstwa podatkowego;

– trwa postępowanie kontrolne w jego sprawie;

– został już wezwany do wyjaśnienia popełnionego czynu zabronionego;

– przestępstwo zostało już udokumentowane przez organ podatkowy.

Oprócz tego, skuteczność czynnego żalu jest zależna od tego, czy przedsiębiorca uiścił należne opłaty oraz odsetki związane ze złamaniem prawa podatkowego. Co ważne, zawiadomienie to nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległości i odsetek, ale chroni przed karą.

Jak złożyć czynny żal podatnika?

Czynny żal podatnika powinien przynieść skutek, jeśli został złożony zanim Urząd Skarbowy wszczął postępowanie wobec przedsiębiorcy. Osoba składająca zawiadomienie powinna także podać powód oraz osoby współwinne. Czynny żal nie posiada żadnego odgórnie ustalonego wzoru ani treści. Uzależnione jest to więc tylko i wyłącznie od samego podatnika.

Złamanie prawa podatkowego: co oznacza?

Pomimo że niedopełnienie obowiązków podatkowych przez przedsiębiorcę często wynika po prostu przez pomyłkę, z popełnienia błędu ludzkiego, bądź też zawodu pamięci, to przez Urząd Skarbowy jest traktowane to jako złamanie prawa podatkowego, a nawet przestępstwo, za które grozić może nawet kara pozbawienia wolności. Najczęściej do przewinień zalicza się między innymi:

– rozliczenie kosztów uzyskania przychodu, które na to nie pozwalają;

– złożenie deklaracji lub zeznania po wyznaczonym terminie;

– nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych lub wystawianie błędnych faktur;

– zatajenie rzeczywistych rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej;

– stosowanie nieprawnie obniżonych stawek VAT lub zwolnień;

– niezapłacenie lub zapłacenie mniejszej kwoty podatku VAT, bądź dochodowego;

– wyłudzenie zwrotu podatku VAT.