Prawo pracy

Wiedza z zakresu prawa pracy jest potrzebna każdemu, kto jest zatrudniony na podstawie umowę o pracę. Taką wiedzę każdy powinien posiąść we własnym interesie. Kiedy ktoś zaczyna prowadzić własną działalność gospodarczą, nie oznacza to, że wiedza z zakresu prawa pracy staje się nieprzydatna. Wręcz przeciwnie. Przecież może przyjść moment zatrudnienia pracownika!

Najczęściej spotykane zagadnienia z prawa pracy

Każdy pracownik powinien być świadomy tego, ile przysługuje mu urlopu. Jest to jasno określone w Kodeksie Pracy. Niestety, pracownicy często nie mają tej wiedzy i kiedy przychodzi do obliczania stażu urlopowego, nie wiedzą, czy dział HR naliczył ten staż prawidłowo, czy też nie. Wątpliwości w tym zakresie często spotyka się wśród szeregowych pracowników. Wydaje się, że im niższe wykształcenie, tym większe braki w wiedzy na temat prawa pracy.

Każdy pracownik powinien też być świadomy, jaki ma okres wypowiedzenia, to znaczy na ile wcześniej, przed zakończeniem pracy, musi poinformować pracodawcę o planowanym odejściu. Ten sam termin musi zostać zachowany, gdyby to pracodawca chciał pożegnać się z pracownikiem za wypowiedzeniem. Rozwiązać umowę można też za porozumiem stron, za zgodą obu stron.

Nowa praca i zwolnienie

Zarówno rozpoczęcie nowej pracy, jak i odejście z pracy, bywa dużym przeżyciem emocjonalnym. Nierzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś chodzi do psychologa z tego powodu, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z towarzyszącymi uczuciami. Często odejście z pracy rozpoczyna swoistego rodzaju  proces, którego finałem jest założenie własnej działalności gospodarczej.

Polska Klasyfikacja Działalności dzieli działalności gospodarcze na określone rodzaje: https://kapitalni.org/pl/artykuly/pkd-polska-klasyfikacja-dzialalnosci-co-to-jest,73,495, w zależności od tego, co przedsiębiorca robi. Bez Polskiej Klasyfikacji Działalności zapanowałby kompletny chaos. Kody, numery i inne sposoby klasyfikacji pozwalają utrzymać należyty porządek.

Wiedza dotycząca zatrudnienia

O ile pierwszego dnia pracy nowy pracownik musi zostać przeszkolony z zasad BHP, o tyle w prawie pracy trzeba zorientować się na własny rachunek. Część tych zagadnień jest przerabianych na zajęciach z przedsiębiorczości w szkole średniej. Nikt nie uczy tego dorosłych ludzi.

Oczywiście jeżeli kogoś dotyczą bardziej skomplikowane zagadnienia z prawa pracy, warto pójść po poradę do prawnika, który ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje, aby dobrze doradzić. Jeżeli w grę wchodzi Sąd Pracy, trzeba być dobrze przygotowanym. Nie warto oszczędzać na poradzie prawnej. To może mieć złe skutki w przyszłości.