Q&A

Jak powinno wyglądać dobrze napisane wypowiedzenie umowy o pracę?

Jak się okazuje, napisanie wypowiedzenia umowy o pracę wcale nie jest takim trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem. Wystarczy zapoznać się z obowiązującymi przepisami w Kodeksie Pracy oraz odświeżyć sobie wszystkie zapisy z naszej umowy, którą podpisaliśmy z pracodawcą. Wówczas możemy mieć pewność, iż dokument złożony przez nas będzie prawidłowy, a my zachowamy się w porządku wobec firmy, w której pracowaliśmy.

Wypowiedzenie pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy wypowiedzenie musi złożyć każdy pracownik, który był w danym miejscu zatrudniony na umowę o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę to odpowiednio przygotowany dokument, który składamy w naszej firmie, obowiązkowo w formie pisemnej. Jak powinno wyglądać? Na górze po prawej stronie umieszczamy datę i miejscowość, w której sporządzono niniejsze pismo. Kilka linijek niżej po prawej stronie wpisujemy adresata pisma, czyli właściciela firmy/prezesa/szefa oraz dokładne dane adresowe (ulicę, kod pocztowy). Po lewej stronie wpisujemy natomiast dane pracownika, który to wypowiedzenie składa (obowiązkowo należy tu umieścić wszystkie nasze dane czyli imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, stanowisko, które obejmowaliśmy w danym miejscu).

Treść pisma

Kolejnym krokiem jest treść pisma – tutaj warto być konkretnym i rzeczowym. Należy wprost napisać, iż wypowiadamy umowę o pracę, która została zawarta w danym dniu, z zachowaniem terminu wypowiedzenia (np. jednomiesięcznego lub trzymiesięcznego). W wypowiedzeniu umowy o pracę nie musimy tłumaczyć powodu, dla którego rezygnujemy. Oczywiście można napisać, że np. z powodu znalezienia innej pracy lub z powodu przeprowadzenia się do innego miasta, nie jest to jednak naszym obowiązkiem. Następnie takie pismo należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i złożyć je w biurze podawczym naszej firmy lub w kancelarii, która odpowiada za sprawy pracownicze. Dobrze jest poprosić o potwierdzenie przyjęcia pisma na naszym drugim egzemplarzu (dla naszego własnego bezpieczeństwa na wypadek gdyby pismo zginęło lub zawieruszyło się w kancelarii). Pracownicy po złożeniu wypowiedzenia mają obowiązek stawiennictwa w pracy w okresie wypowiedzenia. W tym czasie muszą dalej wykonywać swoje obowiązki, za które otrzymują wynagrodzenie. Pracodawca ma w tym czasie obowiązek wysłać pracownika na zaległy urlop, jaki nagromadził mu się podczas pracy w danym miejscu. W przeciwnym wypadku, pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Stąd praktyka wysyłania pracowników będących w okresie wypowiedzenia na urlop jest powszechnie stosowana.